top of page

Význam KKS

Kultura je naší podstatou. Je duší společnosti. Je jádrem kulturních a kreativních odvětví.

Setkáte se s označením kulturní a kreativní odvětví (KKO) nebo průmysly (KKP). Jedná se o podnikaní v oblastech, jako jsou film, hudba, architektura, design, knihy a tisk, móda, reklama nebo videohry. Tato odvětví však čerpají z uměleckých aktivit, kam řadíme výtvarnou tvorbu, scénická umění, umělecká řemesla nebo kulturní dědictví. Pojem kulturní a kreativní sektor (KKS) spojuje obě na sobě závislé oblasti. V jádru celého ekosystému je vždy lidská kreativita, dovednost a talent. Vytváří bohatství a pracovní místa, zejména využitím duševního vlastnictví. Zahrnuje činnosti či produkty veřejné, neziskové i tržní. Přispívá svou přidanou hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a může být zdrojem technologických i netechnologických inovací. KKS má mnoho dalších pozitivních dopadů na společnost i na konkrétní jedince. 

Jsme součástí ekonomiky

 

KKS generuje dle Evropské komise 5,3 % HDP a zaměstnává až 12 milionů občanů EU. Nejaktuálnější studie ukázala, že jeho hospodářský přínos je větší než telekomunikací, špičkových technologií, farmaceutických společností nebo automobilového průmyslu. Jde také o 3. největší sektor zaměstnanosti a 1. pro občany ve věku do 29 let.

 

KKO ale patří k nejvíce zasaženým současnou krizí podle studie OECD. Každý měsíc tvrdých opatření přichází české subjekty až o miliardu korunPodíl OSVČ v kulturním sektoru činí dle Eurostatu více jak 30 %. 95 % subjektů tvoří mikropodniky.
 

Hlavní zdroje: 


 

Kreativita přináší kvalitní vzdělání

 

Kreativita je mezi nejžádanějšími dovednostmi na trhu práce. V roce 2022 bude na 3. místě. Každá 1 libra investovaná do kreativního vzdělávání přinesla Velké Británii 15,3 libry.
 

I v ČR má kreativní vzdělávání své výsledky. Věnuje se mu například město Jihlava nebo již 10 let Společnost pro kreativitu ve vzdělávání


 

Umění i byznys přispívají ke zdraví společnosti

 

Účast na kultuře a její dostupnost pomáhá. Britský výzkum snížil muzikoterapií medikaci u 67 % pacientů s demencí a spoluprací s umělci návštěvnost lékařů o 37 %. Kreativní byznys může řešit i šikanu nebo ekologické výzvy. Ukázala to například i soutěž Czech Creative Business Cup. Oceňovaná aplikace firmy FaceUp pomohla nahlásit již na 6 000 případů šikany po celém světě.
 

Příkladem jdou Pardubice, kde nastavují bezbariérovou kulturu pro všechny. Moravská galerie i další organizace hledají cesty k udržitelnosti. Kultura nám pomáhá s rychlejší adaptací na novou realitu. 

 


Kreativita a inovace vychází i z regionů

 

Řada českých měst a regionů zmapovala svůj potenciál v KKS. Vznikají tzv. kreativní města i kraje
V Brně napočítali v KKO 10 % zaměstnanosti města a 24 mld. Kč obratu ročně.
Na Olomoucku 5 mld. obratu ročně. Kreativitu rozvíjí v Královéhradeckém krajiJihlavěOstravěPlzniOlomouci i v dalších místech.
 

Kreativní vouchery přináší 77 % firmám pozitivní dopady už po jednom roce spolupráce s kreativci. 
Dvě soutěže ÉTA v programu TAČR podpořily na 550 inovátorů ve společensko-humanitních nebo uměleckých projektech ze všech krajů ČR.


Umělci dělají jméno naší zemi

 

Investice do kultury a KKO je investicí do značky Česka.
Pokud se v posledních letech mluvilo v zahraničí o ČR, bylo to mimo jiné díky sošce Oscara pro film Dcera, ceně Emmy pro český seriál #martyisdead, působení tanečníka Yemmiho v USA nebo mobiliáři od firmy mmcité a designovému sklu od firmy LaSvit a mnoha dalším. Čeští tvůrci potřebují jen příležitost.

bottom of page