top of page

Naši ambasadoři

ambasador.png

Alexandr Smutný

Hudební sektor je jedním z nejsilnějších odvětví kulturně kreativního sektoru a v celé Evropě dává přímo práci více než 1,2 milionu lidí. Pro Českou republiku je značka české hudby obrovským artiklem, který měl a stále má velkou hodnotu a respekt po celém světě. Jsme líhní talentů a disponujeme jedním z největších hudebních dědictví na světě. Bohužel s hudebním prostředím neumíme systémově, inovativně a moderně pracovat tak jako jiné země – a připravujeme se o možnost být bez nadsázky světovou hudební velmocí. Pojďme to změnit!

Pochází z české hudební rodiny, je spoluzakladatelem úspěšného hudebně-filmového labelu Soundsgate, zakladatelem hudební školy Music Academy Prague, členem kapely Jelen, profesionálním trumpetistou s těžištěm v orchestrální symfonické a populární hudbě. Dlouhodobě se zabývá podporou komponované hudby, hudební dramaturgie a managementu v umění. 

ambasador6.png

Kateřina Churtajeva

Kateřina Churtajeva je vedoucí Odboru kultury a památkové péče

Královéhradeckého kraje. V předchozím profesním působení prošla diplomacií i neziskovým sektorem. Deset let strávila pracovně v zahraničí. Zajímá se o kulturu a rozvoj regionu jejím prostřednictvím.

Výzvu vítám proto, že prostředky pro kulturu vytvoří potřebné pracovní příležitosti v kreativní sféře, dají možnost narovnat systémové nesrovnalosti, o kterých v České republice léta víme, a reagovat na výzvy, které přináší dnešek. Na digitalizaci v kultuře, na rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Regiony republiky potřebují k udržení a rozvoji kvalitní kulturní infrastruktury a podpoře kultury jednoznačný stimul. K Národnímu plánu obnovy postrádám obecně v zemi otevřenou a strukturovanou diskusi. Je to příležitost k rozvoji, která se neopakuje každý den. Investice do kultury je pro mě zárukou, že prostředky nebudou zmařené, že se využijí k rozvoji inovativního a kreativního potenciálu České republiky.

ambasador3.png

Yvona Kreuzmannová

Od roku 1991 je zakladatelkou a ředitelkou Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA. Svou činnost rozšířila o Českou taneční platformu a PONEC – divadlo pro tanec. V letech 2006–2008 pracovala jako externí poradkyně ministra kultury ČR. Je aktivní v řadě EU projektů a sítí. V roce 2004 jí udělil francouzský prezident řád za zásluhy o mimořádný přínos k rozvoji evropské kulturní spolupráce.

Věnuji celou svou profesní dráhu práci pro živé umění v dobré víře, že nejširší veřejnost stejně jako politici vnímají nepostradatelnou roli kultury v našem každodenním životě. Kreativní potenciál společnosti je největší devizou, kterou nelze promarnit. Kultura je způsobem života a je spojena s šířením hodnot demokracie, humanity, svobody a solidarity napříč společností. Proto musí mít své místo v Národním plánu obnovy.“

ambasador4.png

Petr Bilík

Studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době působí jako prorektor pro vnější vztahy. Pracoval také na pozicích šéfredaktora, dramaturga či scénáristy v řadě médií a nakladatelství. Je autorem a řešitelem několika projektů zaměřených na filmový průmyslu a média, na péči o zaměstnance a vzdělávání či na mapování a podporu kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku.

Signatářem petice a ambasadorem jsem proto, že jsem z dřívějších případů vývoje kultury, průmyslu a ekonomiky přesvědčen, že KKP jsou výraznou revitalizační a civilizační silou, která má nedocenitelný celospolečenský potenciál.

ambasador5.png

Zdeňka Hubáček Kujová

Zdeňka Hubáček Kujová je manažerka v kultuře a kreativních odvětvích a aktuálně vede kreativní hub KUMST v Brně. V roce 2011 byla vybrána jako stipendistka Nadace Roberta Bosche v rámci programu Cultural Managers from East and Central Europe na stáž v lipském kreativním a uměleckém centru Baumwollspinnerei, což určilo její nynější zaměření na kreativní průmysly. Po návratu z Německa vypracovala pro Magistrát města Brna komplexní studii proveditelnosti pro projekt Kreativní centrum Brno a stála u zrodu Centra kreativních průmyslů ve Zlíně a Pražského kreativního centra.

Kreativita rovná se kapitál. Joseph Beuys tímto svým výrokem z roku 1977 připomíná, že základem lidství je myšlenka. Kreativita je podmínka pro evoluční posun do další fáze. Ať již má umění, kultura a kreativita svou společenskou hodnotu, souběžně s ní jde i hodnota ekonomická. V Evropě pracuje v kreativních odvětvích 12 mil. lidí, finanční obrat byl v roce 2019 u hlavních činností sektoru přes 640 mld. eur. Je to oblast, která byla covidem zasažena mezi prvními, bude mezi posledními znovu otevřenými. Cílené investice z Fondu obnovy do kultury a kreativních odvětví se budou aktivně podílet na oživení ekonomiky. A také na vizi transformace člověka a společnosti.

Vratislav_lajer_Bionaut_1_(foto credit D

Vratislav Šlajer

Absolvent Katedry produkce na pražské FAMU, filmový a televizní producent. Věnuje se tvorbě hraných, dokumentárních a animovaných filmů ve společnosti Bionaut. Držitel International Emmy Awards 2020 za seriál #martyisdead, Českého lva a Ceny české filmové kritiky za film Pouta a Českého lva za seriál Mamon. Člen The International Academy of Television Arts & Sciences, EFA, ČFTA, od roku 2015 je předsedou Asociace producentů v audiovizi. V roce 2002 byl na festivalu v Cannes oceněn jako Producer on the Move, ve stejném roce se stal členem prestižního producentského networku ACE (Ateliers du Cinéma Europeén). 

Podle Evropské audiovizuální observatoře patří český audiovizuální průmysl mezi deset nejrychleji rostoucích v Evropě v letech 20152019. Audiovize nemá jen zábavní a umělecký význam, je i důležitým zdrojem investic a zaměstnanosti. Až 60 % veškerých investic do audiovize směřuje do nefilmových profesí, často do regionů. Audiovize je leaderem digitalizace, je
v principu mezinárodní a proexportní, má silný přesah
k zahraniční politice a propagaci České republiky v zahraničí. Jde o komplexní a provázaný průmysl se silnou tradicí. Česká audiovize jako silně prorůstová může v budoucnu přispět k obnově pandemickou krizí poznamenané společnosti a ekonomiky. Cokoliv společnost investuje do audiovizuálního průmyslu, vrátí se dvakrát.

IMG_3863upf_CB (1).png

Marta Smolíková

Marta Smolíková je ředitelka Otevřené společnosti, o. p. s. Začátky své kariéry věnovala umění. Z přesvědčení, že v rozvoji občanské společnosti hraje důležitou roli zdravě fungující kulturní oblast, založila v roce 2003 ProCulture  centrum pro kulturní politiku, kterou dnes vyučuje na Masarykově univerzitě. Koordinovala práce na Koncepci účinnější podpory umění 20072013, prvním vládním strategickém materiálu této oblasti. Jako jedna z prvních v ČR prosazovala umění a kulturu jako činitele sociálního a hospodářského rozvoje. Je členkou Rady Mezinárodního divadelního institutu (ITI), zastřešující platformy pro scénická umění. V letech 2011–2014 působila jako místopředsedkyně, později předsedkyně Státního fondu kultury ČR. V letech 20122015 vedla Knihovnu Václava Havla. 

bottom of page